Pracując na budowie warto przestrzegać przepisów BHP

Pracownicy w firmach budowlanych bardzo często nie wiedzą nawet jak niebezpieczną pracę wykonują. Branża, jaką jest budownictwo sama w sobie nie jest jakoś szczególnie niebezpieczna. Ale wykonywanie niektórych zadań i obowiązków związanych z budowaniem i wznoszeniem budynków może okazać się śmiertelnie niebezpieczne, jeżeli nie będziemy przestrzegać zasad związanych oczywiście z bezpieczeństwem i higieną pracy. A od tego trzeba właściwie zacząć, że przestrzeganie przepisów BHP jest koniecznie na każdym stanowisku pracy, a już szczególnie na budowach, na których bardzo często pracuje się na wysokości.

Jedną z najlepiej płatnych i najczęściej wybieranych przez pracowników branż jest właśnie budownictwo. Stawki godzinowe, jakie tu obowiązują są naprawdę wysokie ale i oczekiwania wobec pracowników bardzo duże. Najczęściej jednak karierę w tej branży zaczyna się od stanowiska pomocnika na budowie, w związku z czym trzeba mieć na względzie, że o to swoje bezpieczeństwo trzeba zadbać w sposób szczególny. Jeżeli wykonujecie pracę na wysokościach to priorytetem powinno być zaznajomię się ze wszystkimi zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi właśnie na budowach. Ogólnie w całej branży, jaką jest budownictwo, kładzie się ogromny nacisk na przestrzeganie przepisów związanych z bezpieczeństwem. I nic w tym dziwnego, skoro ilość wypadków na budowach ciągle budzi prawdziwą trwogę i grozę. O ile jeszcze te, które kończą się drobnym urazem mogą być odbierane jako naturalne ryzyko zawodowe, o tyle te, które kończą się tragicznie są już absolutnie nie do zaakceptowania i całkowicie do wyeliminowania.

Dlatego właśnie tak ważna i strategiczna branża dla polskiej gospodarki, jaką z pewnością jest budownictwo, ma opracowane przepisy BHP i ustalone klasyfikacje ryzyka dla każdego stanowiska pracy. Szczególne wymogi dotyczą jednak pracy na wysokościach, co do której pracownicy muszą mieć zrobione specjalistyczne badania u lekarza medycyny pracy. Niestety, ale na każdej budowie ryzyko związane z wypadkiem jest spore, ale przy ich powstawaniu szczególnie ważny jest czynnik ludzki to znaczy czynnik, który bezpośrednio związany jest z ludzkim błędem. Bo budownictwo pod względem popełnianych przez ludzi błędów jest taką samą branżą jak każda inna. W każdej pracy i na każdym stanowisku błąd ludzki może spowodować fatalne dla zdrowia skutki. I nie inaczej jest właśnie w branży budowlanej.

Przepisy BHP powstały właśnie po to, żeby wykluczyć ryzyko wypadków zawodowych. Tak naprawdę nie da się ich wyeliminować, jeżeli zawini człowiek. Wszędzie tam, gdzie od człowieka zależy wszystko a zwłaszcza bezpieczeństwo drugiego człowieka, może zdarzyć się wypadek przy pracy. Nie mniej jednak przestrzegając przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy możemy skutecznie wyeliminować przyczyny powstawania wypadków a także do minimum ograniczyć ich skutki. Problem ryzyka zawodowego to problem, z którym boryka się każda branża, nie tylko budownictwo. Dlatego właśnie wszyscy pracownicy firm budowlanych na budowie muszą chodzić w strojach i okularach ochronnych oraz kaskach. To jest właśnie ta kwestia minimalizująca ewentualne skutki ponoszonego w związku z pracą na budowie ryzyka.

Dodaj komentarz