To brzmi dumnie

Profesor, to niewątpliwie brzmi dumnie. Dwudziesty pierwszy wiek to czas, kiedy rozwój osobisty jest jednym z głównym celów ludzi. A wykształcenie stanowi ważny jego aspekt. Kariera naukowa marzy się wielu, a profesor to osoba, która w świecie naukowym osiągnęła niemal wszystko. Z całą pewnością można o niej powiedzieć, jako o człowieku sukcesu. Warto jednak mieć na uwadze, że tytułem profesor może być określanych wiele osób. Poza tym profesor profesorowi nie jest równy i o ile niektórym tytuł ten nadaje sam prezydent, to innym przysługuje on raczej zwyczajowo. Największym marzeniem ludzi, pracujących w oświacie czy prowadzących prace naukowe, jest otrzymanie tytułu naukowego profesora. Można powiedzieć, że stanowi on zwieńczenie wielu lat aktywności w danej dziedzinie naukowej. Nadanie tytułu naukowego odbywa się na wniosek komisji. Natomiast nieco inną formę ma termin profesor zwyczajny. Osoba określana w ten sposób pracuje na uczelni i można ten konkretny tytuł porównać z nazwą stanowiska pracy. Każda uczelnia wyższa ma prawo zatrudnić na nim osobę, która dysponuje opisanym wyżej naukowym. Hierarchia uczelniana przewiduje jeszcze tytuły profesora nadzwyczajnego oraz wizytującego. Osoby nimi określane nie muszą mieć adekwatnego tytułu naukowego. Mogą być to również doktorzy. Tak więc tytuł profesor przyznawany jest zarówno pracownikom naukowym, jak również nauczycielom akademickim. Poza tym z profesorem można spotkać się także chociażby w szkołach na niższych szczeblach, nawet tych podstawowych. O co chodzi? Pracujący w placówkach oświatowo-wychowawczych nauczyciele także mogą być określani profesorami. Bardzo często uczniowie szkół średnich, przeważnie liceów ogólnokształcących, nazywają swoich nauczycieli i wychowawców właśnie tym tytułem. Oczywiście nie oznacza to bynajmniej, że w tych instytucjach pracuje wielu profesorów. Wręcz przeciwnie, na ogół nauczyciele są absolwentami uczelni wyższych i posiadają tytuł magistra. Profesor w ich przypadku to bardziej określenie przyjęte w ramach panującego zwyczaju. Czy warto być profesorem? Odpowiedź z pewnością nie będzie jednoznaczna. Wiele zależy zapewne od rodzaju stanowiska, jak również pochodzenia samego tego tytułu. Na pewno ścieżka kariery naukowej jest kusząca. Zwłaszcza gdy ambitna jednostka odnajdzie się w szczególnie interesującej dla siebie dziedzinie wiedzy. Wówczas praca i pokonywanie kolejnych szczebli kariery stają się na pewno większą przyjemnością. A zdobywanie coraz wyższych tytułów naukowych wiąże się z wnoszeniem istotnego wkładu w rozwój wiedzy na dany temat. Poza tym profesor to osoba ogólnie szanowana. Nie tylko w środowisku naukowym, ale także ciesząca się poważaniem społecznym. Z tego chociażby względu warto przynajmniej rozważyć ścieżkę kariery związanej z edukacją. Oprócz własnego rozwoju, satysfakcję może przynieść również kształtowanie młodych umysłów. Najlepsi nauczyciele potrafią zachęcić młodzież do nauki, zainspirować ją. I to oni w pierwszej kolejności zasługiwać powinni na tytuł profesorski.

Dodaj komentarz