Zalety kształcenia ustawicznego

Nauka nie jest wyłącznie domeną najmłodszych członków społeczeństwa. Wręcz przeciwnie, zwłaszcza współczesny świat wymusza na ludziach nieustanne doszkalanie się, poszerzanie wiedzy, zdobywanie nowych umiejętności. To bardzo ważne, ponieważ rynek pracy nie tylko w Polsce, ale również w wielu innych krajach jest dosyć niepewny. Pojawiają się nowoczesne rozwiązania, niektóre branże upadają, w ich miejsce pojawiają się zupełnie nowe. A ludzie muszą się do tej zmiennej rzeczywistości dostosować. Kształcenie ustawiczne to jeden ze sposobów na to, by sobie w tym świecie poradzić. Dzięki niemu można poszerzyć swoją wiedzę lub zupełnie się przekwalifikować. Ta ostatnia opcja wiele osób przeraża. Zmiana zawodu zwłaszcza starszym ludziom wydaje się czymś niemożliwym do zrealizowania. Tymczasem taki krok to nie tylko sposób na utrzymanie się na rynku pracy i pozostanie aktywnym zawodowo. Czasami dzięki niemu można znacznie poprawić swoje życie. Mogłoby się wydawać, że kształcenie ustawiczne to stosunkowo nowy pomysł, wynikający z postępującej globalizacji oraz powstawania nowoczesnych technologii. Już wiele dekad temu stworzono fundamenty pod współcześnie znane kształcenie ustawiczne. Niemniej jednak idea uczenia się przez całe życie znana była już starożytnym filozofom. Bardziej praktyczne znaczenie kształcenie ustawiczne zyskało na skutek osiemnastowiecznej rewolucji przemysłowej w Wielkiej Brytanii. To właśnie na Wyspach Brytyjskich miało miejsce wiele historycznych zdarzeń, które ostatecznie doprowadziły do taki silnego zakorzenienia kształcenia ustawicznego w tradycji oraz sposobie myślenia członków Cywilizacji Zachodniej. Współcześnie nauka, która trwa przez całe życie, jest czymś jak najbardziej normalnym. Nie bez powodu powstają uniwersytety trzeciego wieku, a w uczelnianych ławach zasiadają nie tylko maturzyści, ale również osoby znacznie starsze. Niektórzy uczą się dla samych siebie. Innym zależy na lepszej pracy, a tę bez odpowiednich kwalifikacji znaleźć dziś niezwykle ciężko. Trudno zaprzeczyć, że kształcenie ustawiczne ma ogromne znaczenie. Abstrahując od czysto praktycznych pobudek, psychologowie podkreślają, że dążenie do rozwoju to naturalna potrzeba ludzkiej psychiki. Różne formy kształcenia ustawicznego to natomiast umożliwiają. Nie może zatem dziwić tak wielka popularność przeróżnych kursów, szkoleń, a nawet studiów. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. A wiele form kształcenia ustawiczne jest finansowanych ze środków publicznych, co również ma niemałe znaczenie.

Dodaj komentarz