Historia jest ważna

Przeszłości nie ma co roztrząsać, a już na pewno nie należy nią żyć. Z twierdzeniami tego typu można spotkać się bardzo często. Podobnie traktuje się również historię w bardziej ogólnym wymiarze. Jednostki zachęcane są do życia teraźniejszością, a grupy społeczne i cała ludzkość coraz mniej interesują się tym, co już było. Historycy zwracają jednak uwagę, że bez znajomości przeszłości trudno będzie również odnaleźć się w świecie obecnym. Dlaczego? Głównie za sprawą tej prostej zależności, że kształt współczesnego świata jest wynikiem tego wszystkiego, co działo się wcześniej. Co więcej, historycy i dziedzina wiedzy, jaką reprezentują, odgrywają istotną rolę w budowaniu przyszłości. Wybory dokonywane obecnie powinny opierać się na doświadczeniach z przeszłości. A ich podejmowanie będzie miało wpływ na przysłowiowy dzień jutrzejszy. Zatem praca, jaką wykonują historycy, jest ważna. Pytanie, jakie można sobie natomiast zadać brzmi, na czym ona polega? Czym na co dzień zajmuje się historyk? Przede wszystkim bada on historię, a zatem wszystko to, co już należy do przeszłości. Podstawą jego pracy jest analizowania dowodów, czyli różnego rodzaju materiałów źródłowych, które mogą przybliżyć nieco przeszłość. Historycy zajmują się uzupełnianiem obrazu wcześniejszego świata, a ich działalność ma na celu doprowadzenie do tego, by ten obraz był jak najbardziej kompletny. Same źródła historyczne mogą przybierać odmienne formy. Wiele zależy od czasów, z jakich pochodzą. Im bliższe są one współczesności, tym źródeł jest na ogół więcej. Mają także bardziej urozmaicone formy. Czasy bardzo odległe współcześni historycy mogą przybliżać jedynie na podstawie dzieł sztuki czy przedmiotów codziennego użytku. Ważnym źródłem od bardzo dawnych wieków pozostają listy. Wraz z upowszechnieniem się druku, także materiały drukowane stały się cennym materiałem źródłowym. Historycy chętnie po niego sięgają, ponieważ różne druki, prywatne, oficjalne, świeckie i religijne, dostarczają często uzupełniających się informacji. A zatem łatwiej stworzyć kompletny obraz danej epoki, wieku, dekady, roku i tak dalej. Zdjęcia, a następnie materiały dźwiękowe oraz audiowizualne to również cenne źródła historyczne. Dostarczają one wielu informacji na temat ostatnich kilku, kilkunastu dekad. Już sam wiek dwudziesty przez historyków jest chętnie opisywany, ponieważ obfitował w wiele ważnych dla całego świata i poszczególnych regionów wydarzeń. Czy warto być historykiem? Odpowiedzi będzie zapewne więcej niż jedna. Jednym ,,grzebanie” w przeszłości może się podobać. Innym taka czynność wyda się nad wyraz nudna. Na pewno historycy to ludzie ceniący wiedzę o świecie, a zwłaszcza o dziejach ludzkości. Pomaga im ona lepiej zrozumieć świat, ale także skuteczniej się w nim odnaleźć. Dzięki badaniu historii udaje się również wskazać główne kierunki rozwoju poszczególnych cywilizacji i ogólnie ludzkości. Czasami możliwe staje się też wyłapanie powtarzających się postaw, trendów, wyborów. Historia bowiem lubi się niekiedy powtarzać, więc lepiej ją znać.

Dodaj komentarz