Poznać i zrozumieć społeczeństwo

Nikt tak jak socjolog nie potrafi zrozumieć zachowań społecznych. Każde społeczeństwo to natomiast skomplikowana struktura, odznaczająca się licznymi cechami i zachodzącymi w jej ramach zachowaniami. Socjolog to wszystko obserwuje, bada, porównuje, a na koniec stara się wysnuć pewne wnioski. A przynajmniej poczynić pewne obserwacje, które pozwolą o danej grupie społecznej dowiedzieć się czegoś więcej. Wiedza prowadzi natomiast to lepszego zrozumienia. A ludzie lubią rozumieć, przynajmniej spora ich część. Zakres zainteresowań, jakie może wykazywać każdy socjolog, jest duży. Począwszy od pojedynczego człowieka i jego miejsca w różnych grupach społecznych, aż po skomplikowane zjawiska budowania oraz zmiany relacji w odmiennych kręgach. Socjolog obserwuje niewielkie grupy, jak rodzina, kręgi towarzyskie czy relacje pomiędzy ludźmi uwikłanymi w różne związki zawodowe czy prywatne. Jego badania mogą jednak opierać się na liczniejszych, a przez to często znacznie bardziej skomplikowanych, grupach społecznych. Za przykład może tu posłużyć chociażby naród czy mieszkańcy danego kontynentu. Po co komu taka wiedza? Wszyscy ludzie w mniejszym lub większym stopniu są związani z innymi przedstawicielami swojego gatunku. To grupa zapewnia realizację większości celów i potrzeb jednostki. Nawet najwięksi samotnicy nie są samowystarczalni. I nie tylko socjolog powie, że od jakości relacji z otoczeniem w znacznym stopniu zależy zachowanie równowagi oraz zdrowia jednostki. Nie mówiąc już o satysfakcjonującym życiu. Laik z dziedziny socjologii nie zdaje sobie natomiast sprawy, jak wielokierunkowe mogą być badania prowadzone w ramach tej dziedziny naukowej. Tylko doświadczony socjolog potrafi wskazać na liczne powiązania socjologii z innymi sferami życia oraz działalności. Badając społeczeństwo, bierze się bowiem pod uwagę liczne aspekty działania tak jednostek, jak również i grup społecznych. Mnogość wpływów, jakie od dawna obserwowano w badaniach socjologicznych, doprowadziła do podziału ogólnie rozumianej socjologii na dyscypliny zajmujące się bardziej szczegółowymi kwestiami, jak na przykład aspekt zdrowotny czy gospodarczy funkcjonowania wybranych grup społecznych. Dobry socjolog to człowiek otwarty na innych. Poza umiejętnościami komunikacyjnymi, taka osoba powinna mieć również swoisty dar do nawiązywania kontaktów z ludźmi. Wbrew pozorom taką zdolnością nie dysponuje każdy. Liczy się przecież jakość relacji, a nie sam fakt jej zaistnienia. Podobnie jak ma to miejsce w innych dziedzinach badań, również w socjologii ważna jest ogólnie rozumiana ciekawość otaczającej rzeczywistości. Bez tego nie obędzie się żaden szanujący się socjolog. To ważne, by pracować z pasją. I cierpliwie szukać odpowiedzi, nawet pomimo problemów czy dróg pozornie bez wyjścia. Socjolog bada podstawy ludzkich zachowań. I choć człowiek stanowi obiekt obserwacji naukowej od dawna, nadal nie udało się wskazać w jakim stopniu kształtują go poszczególne czynniki. Poza tym do pewnego stopnia socjolodzy zajmują się ludzkim szczęściem. A to jak wiadomo, ma bardzo różne oblicza.

Dodaj komentarz